Mobile

Przykładowy test

1. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

2. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m

3. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

4. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

5. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

6. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

7. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

8. Przedstawiony symbol określa

Przedstawiony symbol określa

9. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

10. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

11. Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych

12. Podesty ruchome są przeznaczone do

13. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje

Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje

14. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej

15. 0 ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż